Nemoci

Ehlers Danlosův syndrom

V tomto článku hovoříme o patologii klasifikované jako vzácná: Ehlers Danlosův syndrom (EDS), který postihuje pojivovou tkáň.

Světový den AIDS

Světový den AIDS jde nad rámec pouhého zvyšování povědomí o této nemoci. Tato celosvětová událost se slaví každý 1. prosince.

Balintův syndrom

Balintův syndrom je způsoben vážným poraněním mozku. Léčba spočívá v obnovení funkcí ztracených v důsledku samotného poranění.