Soucit otevírá srdce a činí nás šťastnějšími

Soucit otevírá srdce a činí nás šťastnějšími

Soucit je schopnost porozumět utrpení druhých a reaguje na touhu ho zmírnit a snížit. Tento koncept je to jednodušší a zároveň intenzivnější než empatie , nás tlačí, abychom chtěli pomoci a zmírnit utrpení, které je nám cizí.

Soucit se sebou nás naproti tomu nechá pochopit více sám se sebou, zvláště když věci nejdou tak, jak jsme doufali . Naučit se rozvíjet soucit je dovednost, která nám může pomoci cítit se šťastnější a spokojenější s každodenním životem; aniž bychom se do toho samozřejmě zneužívali nebo nás uklidňovali.Psycholog a výzkumný pracovník Paul Gilbert , tvůrce terapie zaměřené na soucit, zdůrazňuje, že cítit soucit neznamená litovat ostatních. Je to spíše motivace, která nám dodává potřebnou energii pomáhat ostatním, aby oni sami s naší pomocí mohli zmírnit jejich utrpení .Složky soucitu

Doslova slovo soucit znamená „společné utrpení“ nebo „soucit s emocemi“. Je to emoce, která vzniká, když vnímáme utrpení u ostatních a která nás tlačí, abychom se pokusili zmírnit tuto bolest vidíme u ostatních. Je rozdělena do několika složek:

-Kognitivní složka což zahrnuje pozornost a hodnocení utrpení druhých, jakož i uznání naší schopnosti jednat tváří v tvář tomu.- Složka chování což zahrnuje odhodlání každého a pevné rozhodnutí jednat s cílem pomoci eliminovat utrpení.

-Emotivní složka což nás nutí jednat na popud generováním emočních reakcí, které nám způsobují osobní uspokojení. Naše úroveň psychická pohoda částečně to závisí na typu vztahů, které máme s ostatními. Budeme-li splétat vztahy s niti laskavosti a soucitu, bude pro nás jednodušší cítit se spokojeni s našimi činy.

Soucit otevírá naše srdce

Tato emoce nám pomáhá spojit se s naším srdcem, abychom se dostali do kůže ostatních. Otevírá dveře emocí a umožňuje nám cítit, co náš soused prožívá, jeho bolest a utrpení. .Soucit, je-li skutečný, nám pomáhá přestat se dívat jen na sebe a vzhlížet k našemu okolí. Připomíná nám to, že nejsme na světě sami, ale že důležití jsou i ostatní. Pokud nabídneme upřímnou pomoc, dá nám to velký vnitřní mír.

Akt soucitu nás přivádí blíže k bližnímu, dává nám příležitost dát ze sebe maximum, abychom pomohli druhým, s pokorou a blízkostí. Díky tomu jsme lidštější, citlivější a upřímnější k lidem kolem nás a samozřejmě k sobě samým. Kdykoli nám záleží na někom, kdo to potřebuje, rozšiřujeme své srdce a nabídnout druhé upřímnou pomoc.

Strach ze soucitu

Proč nevyužijeme tolik příležitostí? Nenecháváme si příležitost jednat soucitně, protože naše koncentrace není v dobré pozici . Sociální neurověda ukázala, že naším přirozeným impulsem je pomáhat. Na úrovni mozku jsme naprogramováni tak, abychom dodávali. Proč tedy někdy nepomůžeme?

Emoce soucitu může nás to vést k pocitu strachu jednat z různých důvodů, například:

 • Když si myslíme, že když budeme pomáhat druhým zmírnit jejich utrpení, uděláme to zranitelnými, může to způsobit odmítnutí.
 • Neschopnost pozorovat utrpení druhých, protože to může probudit smutné emoce, které možná nebudeme chtít cítit.
 • Prožívání, prostřednictvím pocitu soucitu, nevyřešených ran z dětství, které nám brání v kontaktu s utrpením druhých.
 • Pocit, že když přijdeme do kontaktu s utrpením, které nám nepatří, nebudeme se z toho moci dostat.
 • Zaměřte naši pozornost na něco jiného, ​​co vnímáme jako „důležitější“.

Sebelítost: schopnost přijímat sami sebe takového, jaký jsme

Sebelítost spočívá v uvědomění si našeho vnitřního utrpení, v porozumění jeho smyslu, v jeho přijetí a v konečném důsledku v poskytnutí náklonnosti. Je to způsob, jak rozvíjet náklonnost k sobě samým, když to nejde tak, jak jsme plánovali .

'Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě'.

-Gandhi-

Soucit nás zve, abychom se na společnost dívali jako na transformační sílu, a to zevnitř ven. Místo toho, abychom se naplňovali sebekritikou a úsudkem, sebe-soucit nám umožňuje být laskaví a rozvíjet v nás milujícího dospělého , který se o nás stará a chrání nás každý den. Utrpení nás v tomto případě spojuje, místo aby nás oddělovalo od lidstva.

Výhody svědků laskavosti

Výhody svědků laskavosti

Svědectví dobra má nad lidmi velkou moc. Nesobecké činy vyvolávají u těch, kdo je vidí, pocity míru a míru

jak obnovit milostný vztah

4 kroky k rozvoji soucitu

Pokud chceme vnímat utrpení druhých a projevovat soucit, bude nutné se trénovat tak, jak vnímáme bolest. Jediné, co musíme udělat, je soustředit se, uvědomit si, že nejsme sami, že existují lidé, kteří potřebují pomoc. To znamená, nedívejte se na druhou stranu. To znamená, že při kontaktu s utrpením druhých se můžeme cítit rozrušeni svými emocemi. Bude to naše druhé cvičení, naučíme se zvládat emoce, které v nás vznikají, když jednáme vedeni soucitem.

Vnímání utrpení

Vnímání utrpení, ať už vašeho, nebo někoho jiného, ​​je prvním krokem k pocitu soucitu. Za tímto účelem bychom měli otevřít své srdce, abychom se mohli dostat do kontaktu se svými emocemi. Například, když jsme na ulici a vidíme, že někoho bolí, můžeme se na chvíli zastavit, abychom tu bolest pocítili , místo aby zemřel, jako by to s námi nemělo nic společného.

Vyhodnoťte utrpení druhých

Je to důležité praktikujte pohled bez soudu, jinak v nás nevznikne soucit . Nezjistí se to, i když jsme neučinili předchozí krok vnímání utrpení. Například pokud si myslíme, že si ten člověk svou bolest zaslouží, je možné, že se soucit neobjeví.

Zažijte naplno emoce

Otevření emocím znamená dovolte nám, abychom je všechny vyzkoušeli naplno, i když nás občas obtěžují a způsobují nám trochu nepohodlí . Pokud se necháme unést soucitem, můžeme přijít do styku s pocitem dobra.

Pokud například vidíme zprávy, které nás napadnou v televizi, nechte nás plakat, neblokujte je. Takto se můžeme cítit svobodnější, když cítíme soucit.

Přijmout opatření

Poté, co budete schopni vnímat utrpení druhých, posoudit, jaké je to skvělé, a zažít to bez cenzury. Musíme jednat tak, aby nezůstal celý vnitřní pocit . Například se snažte zmírnit bolest přítele nebo člena rodiny a nabídněte jim to emocionální podpora potřebuje tolik.

Pozitivní účinky soucitu

Když cítíme soucit, existuje mnoho pozitivních účinků na společnost i na nás samých. U dalajlámy má síla soucitu následující schopnosti:

 • Podporujte vzdělávání zaměřené na empatii, etiku a osobní rozvoj.
 • Vytvářejte nové ekonomické systémy, které jsou spravedlivější pro společnost.
 • Uvědomte si, že jsme jeden lidský druh, kde neexistuje oddělení mezi nimi / námi nebo lepšími / nižšími.
 • Místo násilí rozvíjejte dialog a komunikaci.
 • Snižte sociální nerovnost povolením větší transparentnosti ve všech oblastech.
 • Odstranit kulturní rozdíly, předsudky a korupci.

Jak vítáme soucit do našeho života, všimneme si významných změn. Můžeme zažít tím, že si představíme, že člen rodiny trpí a uvidíme, jaké účinky to v našem těle způsobí, a poté této osobě předáme pocity dobra a soucitu. Pozorujte, jaké změny se u vás tímto cvičením mění. Poté se pokuste vyslat dobré pocity někomu, koho máme rádi, a pochopit, jaké změny se v našem těle vyskytují.

The všímavost nebo povědomí, pomáhá nám rozvíjet tento soucit, který bychom pak mohli obrátit k ostatním. Abychom to rozvinuli, měli bychom vytvořit soukromý, mentální prostor, kde vnímat utrpení druhých, aby pominuli jednat . Začneme tedy umisťovat naše cihly a pomáhat budovat spravedlivější a velkorysější svět.

Změna ve společnosti začíná u nás, cítíme empatii a soucit především k sobě a poté k ostatním. Neexistuje žádná výmluva, abychom dnes nezačali. Čím dříve začneme pociťovat soucit, tím více štěstí a pohody můžeme zažít v každodenním životě .

Empatie: umění porozumět emocím

Empatie: umění porozumět emocím

Mohli bychom definovat empatii jako schopnost oblékat si ostatní, porozumět jejich vizi světa, jejich úhlu pohledu