Nejlepší způsob, jak si získat respekt dítěte, je respektovat ho

Nejlepší způsob, jak si získat respekt dítěte, je respektovat ho

I když si mnozí rodiče myslí, že získání respektu svých dětí je nemožné, není to pravda. I v extrémních situacích, pokud matky a otcové jednají s inteligencí a úsudkem, mohou uspět. Klíč by mohl shrnout maximem Milton Erickson, který řekl, že „nikdy není pozdě mít šťastné dětství“.

Na šťastné dětství určitě nikdy není pozdě, a to platí jak pro rodiče, tak pro děti. Vždy je čas navázat vztah založený na úcta reciproční , vzhledem k tomu, že je základním pilířem soužití a pro každého, aby mohl náležitě vykonávat svou roli.Níže se s vámi chceme podělit o řadu pravidel, o nichž několik psychologů a specialistů tvrdí, že jsou do jisté míry úspěšné. Nezapomeň na to není vždy snadné získat respekt někoho, ale díky dosaženým výhodám je úsilí a odhodlání dobrou investicí .nespí 3 dny

Vždy mluvte s respektem

Nejlepší způsob, jak si získat respekt dítěte, je vždy s úctou mluvit s ostatními. Pamatujte, že svým dětem jste od raného věku příkladem . Jsou založeny na vašich postojích, vašem chování a vašem způsobu bytí.táta a syn sedí na lavičce

Chcete si získat respekt dítěte? Vždy mluvte zdvořile, zvláště s ním. Pamatujte, že interakce s ostatními jsou vyvážené, když je nalezen bod spojení a každý z nich se v tom druhém pozná podle toho, co říká, ptá se nebo dává.

Mluvím s každým stejným způsobem, ať už je to zametač nebo rektor univerzity. Albert Einstein

Vytvořte pravidla

Žijeme ve světě, kde lze chaos řídit pomocí pravidel. Ustanovit pravidla se svými dětmi a zajistit, aby byly respektovány, je skvělý nápad . Vědci z pediatrického centra Williamsville doporučují vytvořit jasná pravidla, aby se děti nenechaly zmást a žily život v naprostém bezpečí.

Nezapomeňte však, že pravidla se nevztahují pouze na děti. Musíte je také respektovat, a proto se musíte přizpůsobit normám, které se svými dětmi stanovujete. Dítě je bude pozorovat, učit se a chovat se dobře.pokud zablokuji osobu na facebooku, lajky zůstanou

Chovej se upřímně

Během našeho života se bohužel setkáváme také s lidmi, kteří nejsou příliš upřímní. Vážná chyba, protože to podporuje nejisté prostředí, ve kterém nejsou trestány špatné skutky a hrubost.

Pokud vás však vaše dítě považuje za upřímné, loajální a neschopné porušit vaše slovo, bude dokonale vědět, že jste čestný a slušný člověk. já a vy si získáte její obdiv a úctu. Pravidla jsou obchodovatelná, ale pokud jde o dospělé, lenost nikdy není dobrým argumentem pro zpochybnění jednání, když již bylo dosaženo dohody.

Respektujte sebe a ostatní budou respektovat vás. Konfucius

Poslouchejte své dítě

Psycholog John Petersen doporučuje, abyste vždy poslouchali své děti. Pokud si ceníte jejich a jejich názorů nápady , porostou nejen autonomně, zodpovědně a kreativně, ale budou také více respektovat vůči vám i vůči ostatním lidem.

Omlouvat se není zakázáno

Mnoho dospělých si myslí, že omlouvat se dítěti je chyba, ale není. Vaše autorita nezklame, ale nejste dokonalí . Čím dříve se to dítě naučí, tím lépe pro všechny.

Co musíte udělat, když se setkáte s chybou, je omluvit se a využít situace a ukázat svému dítěti, kterou cestou má jít. Ukažte, jak vyřešit problém problémy s pokorou a respektem, vždy prokazujte svou zodpovědnost a nikdy neopouštějte pozitivní přístup.

Chvalte své děti

Baví vás být chválen, když děláte něco dobře? Nikdo však nepohrdá krásnými věcmi. Pokud se tedy vašemu dítěti daří dobře, je dobré, že to ví. Kompenzace, pozitivní posilování a správné chování tváří v tvář úspěchu jsou dobrým cvičením, jak respektovat a respektovat děti .

matka a syn se objímají

Nezapomeňte na autoritu

V každém případě nám psycholog Jim Taylor připomíná, že nikdy nesmíme zapomenout na princip autority. Je třeba si uvědomit, že dítě má na svět pokřivenější pohled než dospělí, jeho mysl je ve skutečnosti v plném vývoji.

I když se považujete za své přátele nebo důvěrníky synové , nezapomeňte, že jste dospělí a musíte si nad nimi zachovat určitou autoritu . Jste jejich učiteli, školiteli a pedagogy, ale vaším největším záměrem je být pro ně především příkladem.

Poslech pravidel nebo vyjednávání vás nesmí nechat ztratit perspektivu: vztah mezi otcem a synem, alespoň když jsou děti ještě malé, musí být asymetrický, aby byl s přibývajícími roky stále vyváženější.

život a smrt

Chcete si získat respekt svých dětí? Začněte tím, že budete jasně rozumět tomu, jak to udělat, a staňte se jim příkladem . S modelem odpovědného, ​​pozitivního, laskavého, komunikativního a zdvořilého dospělého vyroste každé dítě šťastné, naplněné a úctyhodné.

Zacházet s láskou znamená s úctou se dotýkat duše druhých

Zacházet s láskou znamená s úctou se dotýkat duše druhých

Jednání s náklonností je nejlepším znakem úcty k ostatním. Je synonymem dobra, laskavosti, úcty a lásky.